Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

Luelle13
W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka

Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem
I szumią brzóz kropidła
Dalekie miasta są niczem

Ja się tam urodziłem w piśmie
Ja wszystko górom zapisałem czarnym
Ja jeden znam tylko Synaj
Na lasce jałowca wsparty

I czerwień kalin jak cyrylica pisze
I na trombitach jesieni głosi bór
Że jedna jest tylko mądrość
Dzieło zdjęte z gór
— Jerzy Harasymowicz
Reposted fromcudoku cudoku viafelicka felicka
Luelle13
3319 6407
Luelle13
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viaarrependimento arrependimento

June 13 2015

Luelle13
0694 9f09 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viatupfen tupfen
Luelle13
Luelle13
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viadziza dziza
Luelle13
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Luelle13
Luelle13
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk vialive-life live-life
Luelle13
5001 c0ed 500
Reposted fromhysterie hysterie viapeper peper
Luelle13
Luelle13
2729 648f
Luelle13
7569 2e02
Luelle13
Jak to jest, że kobiety całego świata zawsze pragną mężczyznę nakarmić? Może dlatego, że syty traci mordercze właściwości drapieżnika, można go oswoić, ugładzić?
— Maja Morgasińska, Skąd wieje wiatr

June 06 2015

Luelle13
7754 041e
#me
Reposted fromapatia apatia viadziza dziza
2510 4135 500
Reposted fromthebonnie thebonnie viadziza dziza

May 29 2015

Luelle13
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viamole-w-filizance mole-w-filizance
Luelle13

May 07 2015

Luelle13
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viapatos patos
Luelle13
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl